Expert in integriteits- en cyberrisico's INTEGRICON ondersteunt bij het voorkomen en reduceren van integriteitsrisico’s zoals fraude, diefstal, bedreiging en om de kans te verkleinen om getroffen te worden door cyberrisico’s zoals ransomware en spoofing. DIENSTEN

Doe nu onze nieuwe kwetsbaarheidsscan!

Ondersteuning vanuit verschillende fases

Analyse placeholder

Analyse

Aan de hand van de kwetsbaarheidsscan, wordt de kwetsbaarheid van uw organisatie gemeten.

Deze scan bestaat uit drie variabelen; Cultuur, Mindset en Processen. Door deze variabelen te laten beoordelen weet u of u kwetsbaar bent voor integriteitsincidenten.

Incidentenscan
Tegenhouden domino stenen

Voorkomen

Met behulp van trainingen en workshops kunnen we deelnemers bewust maken van hun gedrag, om zo de kans op incidenten te verkleinen. Met behulp van (online) Pre Employment Screening kunt u nog beter toetsen wat de integriteit van nieuw in te stromen werknemers is.

Pre employment screening
Puzzelen zoeken naar oplossing

Oplossen

Door middel van (recherche) onderzoeken wordt getracht vast te stellen wie een incident heeft veroorzaakt, wat de schade is en hoe dit probleem opgelost kan worden. Ook kan incident- en/of crisismanagement worden ingezet om de juiste stappen te nemen.

Incident- en Crisismanagement

De diensten van INTEGRICON

Veelvoorkomende situaties

Het is makkelijker om iemands vertrouwen te schaden, dan te verkrijgen. Als ondernemer doe je er alles aan om een langdurige relatie op te bouwen met je medewerkers, klanten, leveranciers en andere stakeholders. Echter door één incident kan dit vertrouwen een behoorlijke deuk krijgen. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker van uw organisatie bij een klant (al dan niet bewust) onzorgvuldig omgaat met vertrouwelijke informatie, heb jij als ondernemer direct een probleem.

Voorbeelden zijn:

  • Dat medewerkers vertrouwelijke bestanden/informatie van uw klant(en) op hun eigen laptop opslaan en hun laptop kwijt raken.
  • Medewerkers die zich misdragen.
  • Wanneer medewerkers loslippig zijn.

Met behulp van pre employment screening kunt u de integriteit van nieuw in te stromen personeel laten toetsen en hierdoor de kans verkleinen dat u niet-integere medewerkers bij uw klanten laat werken. Bovendien versterkt pre employment screening uw vertrouwensrelatie met uw klant.

Als ondernemer maakt u zich zorgen over het feit dat u wel eens getroffen kan worden door een cyberincident. U heeft de gevolgen van een dergelijk incident mogelijk via een cyberverzekering gedekt, maar toch wilt u iets doen om het te voorkomen. U investeert veel in diverse technische beveiligingsmaatregelen in uw netwerk, maar u wilt ook uw medewerkers bewust maken van cyberrisico’s.

Wij bieden cyberrisico awareness trainingen aan, waarin wij uw medewerkers bewust maken van deze risico’s. Dit doen we:

  • Interactief
  • In gewone spreektaal (en niet in vakjargon)
  • Laagdrempelig

Stel; u wordt via whatsapp benaderd met intimiderende en/of bedreigende teksten. U voelt zich hierdoor bedreigd en u weet niet wat u moet doen.

U maakt een afweging om vooralsnog niet naar de politie te gaan, want voor uw gevoel kan dit de situatie alleen maar verslechteren.

Wij kunnen u hierbij ondersteuning bieden, waardoor uw veiligheidsgevoel (en mogelijk ook van uw gezinsleden) weer snel hersteld wordt.

Over INTEGRICON

INTEGRICON is opgericht door Dirk van der Woude. Dirk is ruim 20 jaar werkzaam in deze bedrijfstak en heeft in de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan. Deze ervaring heeft betrekking op diverse projecten in binnen- en buitenland.

De klant staat bij INTEGRICON altijd voorop. Een goede klantenrelatie is voor INTEGRICON het doel en de omzet is een gevolg van deze relatie.

INTEGRICON is in staat behoeftes van klanten te herkennen, te erkennen en om te zetten naar nieuwe diensten. Dit moet u, als klant, vertrouwen geven in onze relatie.

Porter Dirk van der Woude

Recensies