Diensten

Opleiding Particulier Onderzoeker

Een opleiding die de deelnemer voorbereidt op het overheidsexamen particulier onderzoeker plus een degelijke voorbereiding biedt op de beroepspraktijk met overdracht van ervaring aan de hand van oefencasussen

lees verder
Familie Veiligheid

Deze scan wordt gedaan op basis van de incidentendriehoek. Deze driehoek bestaat uit drie variabelen, die bepalend zijn voor de kwetsbaarheid van een organisatie in relatie tot criminaliteit gerelateerde risico’s, zoals fraude, diefstal, bedreiging etc.

lees verder
Pre employment screening

Pre employment screening kan niet zonder meer toegepast worden. De AVG heeft bepaald dat alleen informatie verzameld mag worden, die strikt noodzakelijk is voor het beoogde doel.

lees verder
Trainingen/workshops

Onze trainingen en workshops zijn gericht op het beïnvloeden van gedrag. Wij willen u helpen om de deelnemers aan de trainingen bewust te maken van integriteits- en cyberrisico’s.

lees verder
Kwetsbaarheidsscan

Deze scan wordt gedaan op basis van de incidentendriehoek. Deze driehoek bestaat uit drie variabelen, die bepalend zijn voor de kwetsbaarheid van een organisatie in relatie tot criminaliteit gerelateerde risico’s, zoals fraude, diefstal, bedreiging etc.

lees verder
Incident- en Crisismanagement

Het is van belang dat een incident op een goede wijze wordt gemanaged. Risico’s als gevolg van het onderschatten of het onjuist afhandelen van een incident, kunnen leiden tot crisissituaties.

lees verder
(Recherche) onderzoeken

Op basis van bepaalde indicaties kan een particulier recherche onderzoek ingesteld worden naar (vermoedens van) incidenten.

lees verder