Veelgestelde vragen

Integriteit heeft alles te maken met eerlijk en betrouwbaar zijn. Integriteitsrisico’s zijn risico’s die ontstaan door misdragingen van medewerkers, leveranciers, klanten en/of andere stakeholders. Hierbij moet u denken aan diefstal, fraude, bedreiging, afpersing etc.

Het is belangrijk om vast te stellen of deze kasverschillen te verklaren zijn. Zijn deze niet te verklaren, dan is diefstal een reëel scenario. Vervolgens is het van belang om vast te stellen of er één dan wel meerdere mensen gebruik maken van deze kassa en/of kassalade. Ook kunt u wellicht camerabeelden analyseren om na te gaan of er onverklaarbare handelingen plaatsvinden/hebben plaatsgevonden. Mogelijk biedt heimelijk cameratoezicht (vaak met ondersteuning van een particulier onderzoeksbureau) in deze situatie soelaas.

U kunt als geen ander beoordelen of iemand geschikt is voor de functie en over de juiste competenties beschikt. Wanneer u ook de integriteit getoetst wilt hebben, voordat u iemand in dienst neemt biedt pre employment screening een oplossing. Bovendien versterkt u uw betrouwbaarheid bij uw klanten. Een prettig voordeel ten opzichte van uw concullega’s .

U moet altijd vooraf toestemming vragen of men wil meewerken aan een pre employment screening. Immers u verwerkt persoonsinformatie en volgens de AVG moet er vooraf toestemming verleend worden. Daarna kunt u via diverse open bronnen informatie raadplegen met betrekking tot die persoon. Ook kunt u dit laten doen door een gespecialiseerd bedrijf.

Helemaal 100% voorkomen kan niet. Wel kunt u invloed uitoefenen om de kans kleiner te maken. Dit kan door het bewustzijn bij medewerkers te versterken, processen goed te organiseren en om aandacht te hebben voor de cultuur in uw organisatie.

U kunt natuurlijk zelf een onderzoek instellen naar de vermoedens. Wanneer u zeker wilt zijn dat de juiste (juridische) stappen genomen worden, kunt u beter aangifte doen bij de politie, of een particulier onderzoeksbureau inschakelen.

Hierbij is het van belang hoe u aan de wetenschap komt en hoe betrouwbaar het vermoeden is. Wanneer het vermoeden onderbouwd kan worden met bijvoorbeeld concrete informatie, kan een onderzoek ingesteld worden. Dit kunt u zelf doen, maar wij raden u aan hiervoor deskundig advies in te winnen. Hiervoor kunt u zich wenden tot een advocatenkantoor, maar ook een particulier onderzoeksbureau kan u hierbij assisteren.

Dit kan door het (laten) verzorgen van trainingen/workshops, door individuele gesprekken, maar ook door dit te bespreken in werkoverleggen.

Om de kans te verkleinen dat u getroffen wordt door een cyberincident, raden wij u het volgende aan:

  • Investeer in technische beveiligingsmaatregelen
  • Investeer in het vergroten van de bewustwording van uw medewerkers, zodat zij kennis krijgen over hoe een cyberincident tot stand komt en hoe cybercriminelen te werk gaan.
  • Investeer in (het opstellen van) security beleid. Hierdoor creëert u duidelijkheid en structuur voor uw medewerkers.

Ons advies is om zo snel mogelijk een specialist in te schakelen. Denk hierbij aan een cyberdeskundige, maar ook iemand die u kan ondersteunen om de crisis goed te managen.

Hiervoor is het advies om beleid op te stellen voor “Bring Your Own Device (BOYD)”. Onder voorwaarden kunt u dit prima toestaan, maar dan moet u dit wel goed geregeld hebben. U heeft meer controle door uw medewerkers te laten werken met laptops/werkstations die u ter beschikking stelt.

Belangrijk is om rationeel in te schatten wat de aard van de bedreiging is en welke reële scenario’s zich kunnen voordoen. Ons advies is om een externe partij in de arm te nemen die u tijdens deze situatie kan begeleiden en kan helpen om de juiste keuzes te maken. Denk hierbij aan:

  • Het moment van aangifte doen bij de politie.
  • Het bepalen welke (aanvullende) beveiligingsmaatregelen noodzakelijk zijn.

Door oprecht te luisteren naar uw medewerker, helpt u hem/haar al. Vervolgens kunt u met deze medewerker afstemmen, om te kiezen voor ondersteuning van een externe specialist of om direct naar de politie te gaan.

STAAT UW VRAAG
ER NIET TUSSEN?

Wij helpen u graag. Klik hieronder op de knop om met ons in contact te komen.